Hörde på radio igår att porrtittandet bland unga ökar……. Jag funderar över om det finns ett samband mellan porrtittande och att framförallt unga kvinnor blir sexuellt trakasserade och ofredade inte bara på våra arbetsplatser utan även på tunnelbanan? Och hur långt är steget till de övergrepp som kvinnor utsätts för i Kairo, New Delhi och Afghanistan……?

 

Att alla pojkar och hälften av flickorna i 16-årsåldern någon gång har tittat på porr är kanske inte så uppseendeväckande, men att var tionde pojke på gymnasiet konsumerar porr varje dag och att drygt 30% säger att de tittar mer på pornografi än vad de egentligen vill, är skrämmande.

 

Det är porrkonsumtionens omfattning som ökat, inte antalet som tittar på porr, säger forskaren Magdalena Mattebo, en av forskarna från Uppsala universitet, medicinska fakulteten  som står bakom en ny undersökning. – Om man jämför med forskning för tio år sedan är det fortfarande nästan alla killar som någon gång konsumerat pornografi. Vår forskargrupp definierade högkonsumtion för tio år sedan som att man tittade varje vecka. Nu har de som tittar varje dag blivit så pass många att man kan ha det som en egen grupp, säger Magdalena Mattebo. Forskningen visar att pornografin förmedlar en bild av ” a man’s role as dominant and a woman’s role as subordinate”.  Inte särskilt överraskande eller hur?

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:463594