E-utbildning logo E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB

Här nedan kan du ta del av ett antal utbildningar. ”En minut om” är gratis utbildningar och syftar till att definiera begrepp.

En lite längre utbildning kommer under hösten. Till varje utbildning finns ett häfte med fakta och frågor.

Följande utbildningar kan du ta del av:

En minut om – Jämlikhet och jämställdhet

En minut om – Diversifiering och inkludering

Social hållbarhet

VARFÖR SKA VI ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET,
MÅNGFALD OCH INKLUDERING?

Företag, organisationer och samhällen som lyckas skapa ett inkluderande klimat som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt

och där individers olika kunskaper och erfarenheter uppskattas, värdesätts och tas tillvara har stora chanser att bli framgångsrika. För att lyckas i arbetet och skapa förutsättningar för hållbarhet krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete.

En minut om – Kön, könsidentitet och sexuell läggning

En minut om – Funktionsnedsättning och funktionsvariation

En minut om – Kränkande särbehandling och #metoo

En minut om – Diskrimineringslagen