E-utbildning logo E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB

Här nedan kan du ta del av ett antal korta utbildningar.

”En minut om” är gratis utbildningar och ger en kort introduktion till begrepp och områden. Varje avsnitt följs av en fråga som kan användas som underlag för diskussioner på din arbetsplats eller i din grupp.

En minut om – Jämlikhet och jämställdhet

En minut om – Diversifiering och inkludering

Social hållbarhet

En minut om – Kön, könsidentitet och sexuell läggning

En minut om – Funktionsnedsättning och funktionsvariation

En minut om – Kränkande särbehandling och #metoo

En minut om – Diskrimineringslagen