logo E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB
Jämställdhet och mångfald – en fråga om lönsamhet

E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB har sedan år 1993 arbetat med att utbilda, ge råd och coacha för att skapa jämställda, diversifierade och inkluderande företag och organisationer. Idag, en del av agenda 2030 och social hållbarhet.

Företag, organisationer och samhällen som lyckas skapa ett inkluderande klimat som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt och där individers olika kunskaper och erfarenheter uppskattas, värdesätts och tas tillvara, har stora chanser att bli framgångsrika.

För att nå framgång krävs förutom ledning och styrning, kunskaper och metod.

E-utbildning, trailer kommer snart

Se trailer och köp, kommer snart

Dialogseminarier

Dialogseminarier

Anmälan till

info@euroquality.se

Quiz

Quiz

Våra olika quiz
hittar du på sidan
quiz under verktyg

Gratis utbildning

Gratis utbildning – ”En minut om”

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet är en del av agenda 2030.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Varför är social hållbarhet en viktig fråga?

Social hållbarhet är en viktig fråga för att den påverkar hela samhället i en positiv riktning, skapar förutsättningar för lönsamhet och gör arbetsgivare attraktiva.

Företaget
LÄS MER

OM OSS

Ann-Katrine Roth är jurist, expert och författare och startade företaget E(uro)QUALITY  JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB år 1993 med den nya affärsidén att jämställdhet är en fråga om lönsamhet. Idag arbetar företaget med att stötta företag och organisationer i sitt arbete för att nå inkludering. Ann-Katrine Roth är certifierad för hållbarhetsredovisning enligt GRI 4 samt EU:s hållbarhets direktiv, CSRD.

Vill du veta mer klicka här cv linked in