Kommande digitala dialogseminarier

3/12 kick-off 9.30-12.30 plus lunch
Kunskapsnätverket träffas på epicenter och har erfarenhetsutbyte.

Se nedan eller Anmälan till info@euroquality.se
logo E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB

Jämställdhet
och mångfald
– en fråga om
lönsamhet
logo E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB

E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB har sedan år 1993 arbetat med att utbilda, ge råd och coacha för att skapa jämställda, diversifierade och inkluderande företag och organisationer.

Företag, organisationer och samhällen som lyckas skapa ett inkluderande klimat som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt och där individers olika kunskaper och erfarenheter uppskattas, värdesätts och tas tillvara, har stora chanser att bli framgångsrika.
För att nå framgång krävs förutom ledning och styrning, kunskaper och metod.

Kommande digitala dialogseminarier

  • 3/12 kick-off 9.30-12.30 plus lunch
    Kunskapsnätverket träffas på epicenter och har erfarenhetsutbyte.
    Anmälan till info@euroquality.se

Nyhetsbrev

Senaste nyhetsbrevet

Quiz

Våra olika quiz hittar du under menyn ”verktyg”. Går också att scrolla igenom den sidan på denna länk.

Krönika

WORKSHOPPAR OCH UTBILDNINGAR

E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB arbetar processinriktat och erbjuder workshoppar, utbildningar, seminarier och dialoger inom områden som till exempel diskrimineringslagen, Agenda 2030, social hållbarhet, jämställdhet, mångfald, inkludering och arbetsmiljö. Innehållet skräddarsys efter varje arbetsplats intresse och behov.

KONSULTING OCH STÖD I UTVECKLINGSARBETE

Vi har lång erfarenhet av att coacha såväl individer som företag och organisationer i deras utvecklingsarbete. Utifrån kundens specifika behov ger vi kvalificerade råd, fungerar som bollplank eller på annat sätt ger stöd i den pågående processen. Ett sätt att ge stöd är att genom nulägesanalyser och kartläggningar identifiera förbättringsområden, sätta upp konkreta mål i en handlingsplan och se till att arbetet går i önskvärd riktning.

Företaget

E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB startades år 1993 med den nya affärsidén att jämställdhet är en fråga om lönsamhet. Idag arbetar företaget med social hållbarhet, Agenda 2030, jämställdhet, mångfald och inkludering och är certifierad för hållbarhetsredovisning enligt GRI 4.

Företaget är specialiserad på diskrimineringslagen och hur den kan omsättas i praktiken och Ann-Katrine Roth har även lång och gedigen erfarenhet av utredningar vad gäller arbetsmiljö, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Företaget har erfarenhet av nationellt och internationellt arbete och att stödja utveckling och förändring genom till exempel nulägesanalyser och kartläggningar.

Kunderna stora som små återfinns inom alla typer av branscher och är jämnt fördelade mellan privat och offentlig sektor. Det som förenar dem är dock en tro på att inkludering föder framgång.

LÄS MER

OM OSS

Ann-Katrine Roth är jurist, expert och författare och startade företaget E(uro)QUALITY  JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB år 1993 med den nya affärsidén att jämställdhet är en fråga om lönsamhet. Idag arbetar företaget bland annat med diskrimineringslagen, Agenda 2030, social hållbarhet, jämställdhet, mångfald, inkludering och arbetsmiljö och är bland annat certifierad för hållbarhetsredovisning enligt GRI 4.

Ann-Katrine Roth har bland annat arbetat på JämO, undervisat i diskrimineringslagen och arbetsrätt på Stockholms Universitet, Juridiska institutionen, läst demokratiutveckling på Uppsala universitet, arbetat i internationella projekt med demokrati och jämställdhet. Ann-Katrine har också skrivit ett antal böcker inom området, medverkat som programledare och expert i SVT programmet ”Jobba Jämt”, utarbetat det populära verktyget och spelet, Mångfaldsspelet, myntat uttrycket ”Män väljer män”, gett upphov till yrkestiteln Jämställdhetskonsult, tagit fram verktyg, till exempel medarbetarenkäter och ledningssystemet EQ 2000.

Vill du veta mer klicka här cv linked in