logo E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB
Jämställdhet och mångfald – en fråga om lönsamhet

E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB har sedan år 1993 arbetat med att utbilda, ge råd och coacha för att skapa jämställda, diversifierade och inkluderande företag och organisationer.

Företag, organisationer och samhällen som lyckas skapa ett inkluderande klimat som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt och där individers olika kunskaper och erfarenheter uppskattas, värdesätts och tas tillvara, har stora chanser att bli framgångsrika.

Vilka steg behöver ni ta för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö?

För att nå framgång krävs förutom ledning och styrning, kunskaper och metod.

Varför?

Varför är social hållbarhet en viktig fråga?

Den påverkar samhället i en positiv riktning, skapar förutsättningar för lönsamhet och gör arbetsgivare attraktiva.

Företaget
LÄS MER

OM OSS

Ann-Katrine Roth är jurist, expert och författare och startade företaget E(uro)QUALITY  JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB år 1993 med den nya affärsidén att jämställdhet är en fråga om lönsamhet. Idag arbetar företaget med att stötta företag och organisationer i sitt arbete för att nå inkludering. Hon är certifierad för hållbarhetsredovisning enligt GRI 4 samt EU:s hållbarhets direktiv, CSRD.

Vill du veta mer klicka här cv linked in