Quiz

Här nedan kan du ta del av tre olika Quiz, testa ditt företag- hur jämställda är ni?
Och testa dina fördomar

Jämställdhetsquiz logo E(uro)quality Jämställdhetskonsult AB

Din poäng:  

Din rank:  

Mångfaldsquiz

Din poäng:  

Din rank:  

Globalquiz

Din poäng:  

Din rank:  

Stressa ditt företag

Din poäng:  

Din rank:  

Testa dina fördomar

Testa dina fördomar

Det här är en test framtagen av Harvard University.

https://implicit.harvard.edu/implicit/sweden/