Sverige har hög svansföring när det gäller mänskliga rättigheter och jämställdhet är ju ett av de svenska flaggskeppen som vi gärna skryter med utomlands.  Men för den som har följt FN:s arbete med att utvärdera Sverige och dess konventioner, kommer kritiken inte oväntat.  Det har länge funnits anledning att vara kritisk till det pågående arbetet men ofta saknas medias intresse för frågan. Det finns få som till exempel känner till att FN för några år sedan hade synpunkter på att Sverige har en för svag kvinnorörelse…….

Nu får Sverige stark kritik av FN för bland annat diskriminering av romer, brist på åtgärder mot allt fler hatbrott och att effektiva åtgärder lyser med sin frånvaro.” Vi är oroliga över åtgärdernas begränsade effektivitet samt att åtgärder bara vidtas i vissa delar av landet”, skriver kommittén. Fler hatbrott anmäls men få utreds och ännu färre leder till fällande domar. Slutsatsen är att gapet måste minska. Detta sammanfaller med det hårresande register som Malmö polisen upprättat utifrån just etnicitet.  Att det är olagligt att upprätta register på det här sättet är grundläggande kunskap som finns i företag och organisationer idag men som uppenbarligen inte landat på polisstationen i Malmö! Med tanke på de historier som tidigare förekommit i Malmö om ”apejävlar” med mera så kanske Rikspolischefen skulle behöva sätta ner foten?

FN tar också upp problem med ökad etnisk och socioekonomisk segregation och dess konsekvenser både vad gäller boende, utbildning och arbetsmarknad och nämner också kravallerna i Husby (se min tidigare blogg!)

Inga nyheter för oss som arbetar mot diskriminering och för likabehandling. Men vi har sett den problematik som kanske är störst av alla: tron på en ideologi som utgår från individens ansvar att lösa samhällets strukturella problem. Fungerar inte!  Låt individer välja, men bara där det är relevant. Politiken måste ta ansvar för den övergripande strukturen, det är så vi kan flytta fram positionerna eller bara behålla dem.2013-09-24 10.28.46

Det är dags att växla upp och då måste hela samhället vara med!