Nu var det dags igen! Ännu en våldtäktsdom som strider mot människors rättsmedvetande. Därför har upprördheten blivit så stor.  Det är hög tid att ändra lagstiftningen och stärka kvinnors rätt att slippa bli utsatta för den förnedring som våldtäktsdomen uppvisar. I ett superintressant inslag på nyheterna i veckan pratade advokat Elisabeth Fritz om att domare dömer olika i våldtäktsmål, Katarina Wennström pratade om pojkars rätt att spela dumma i huvudet och begå övergrepp och  Manne Forsberg pratade om behovet av utbildning i skolan och hemma. Kontentan är att det är dags att ifrågasätta pojkars/mäns attityder till flickor och kvinnor. Könsstereotyper vävs in i rättsväsendet genom hovrättens dom och tolkningen av vad hjälplöst tillstånd egentligen är. Pojkars aktivitet och kvinnors passivitet genomsyrar hela vårt samhälle och våldtäkt är inget annat än ett utövande av makt, det finns ingen ömsesidighet, det har inte med sex att göra och det borde vara en självklarhet även för hovrätten, att den unga flickan var rädd och inte ville ligga med en radda av killar !

Att hon befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, chockerad,  framstår för alla utom hovrättens jurister som självklart……. Det är just här som rättsmedvetandet skiljer sig åt!

se nyheterna……..

http://www.svtplay.se/video/1494600/1-10-21-00