2013-09-03 11.57.55

Dags att kvotera föräldraförsäkringen!

Skriver DI:s PM Nilsson idag, 3 september 2013, på ledarsidan. Hans analys av kvinnornas bristande arbetslinje, männens tillkortakommanden och kvinnors sociala åtaganden är klockren. Förutom på en punkt som helt saknas; konsekvenserna av kvinnors uttag av föräldraledigheten är större än att de bara får en allt tyngre börda i hemmet nämligen det som vi internationellt talar om i termer av Womens Empowerment (kvinnors egenmakt) nämligen att kvinnor genom sin frånvaro och sitt deltidsarbete får;

–          mindre möjligheter till delaktighet, makt och inflytande på sin arbetsplats och i livet i  stort

–          minskade befordransmöjligheter och därmed löneökningar,

–          på sikt sämre pension (sk fattigpensionärer har ett kön och är ofta kvinnor)

PM Nilsson skriver att snedfördelnigne är frivillig. – ”Så här blir det om besluten fattas vid köksbordet. Men det finns många beslut som fattats vid köksbordet och som staten till slut inte tolererat och därför ändrat i sina försäkringar”.

Så heja på PM och alla andra som tror att det här är en nyckelfråga om vi vill flytta fram positionerna, frivillighet som upprepas utifrån ett givet mönster, hur frivillig är den egentligen?

Undrar Ann-Katrine