Hamnade på en intressant paneldebatt i Almedalen ordnat av Veckans Affärer, VA, som handlade om företagens samhällsansvar, CSR, kopplat till barnrättsfrågor. Deltog gjorde bland annat UNICEF och H&M. Unicef har tillsammans med Rädda barnen och FN:s Global Conduct tagit fram 10 principer för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barnens rättigheter.

Statistiken visar bland annat:

–          att det varje dag dör ca19 000 barn, alla under fem år. 40 procent dör redan under sin första månad i livet och 70 procent under sitt första levnadsår. De flesta dör av sjukdomar som går att förebygga, som mässling, polio, lunginflammation, diarré och malaria. Undernäring och brist på rent vatten och sanitet bidrar till mer än hälften av dödsfallen. Samtidigt dör varje år nästan 300 000 kvinnor i samband med sin graviditet, de flesta under förlossningen eller under de närmsta dagarna efter förlossningen.

–          Att ca 57 miljoner barn runt om i världen inte får gå i skolan. Drygt hälften av dessa är flickor. Av de barn som går i skolan beräknas 150 miljoner hoppa av innan de avslutat grundskolan – majoriteten är flickor. Cirka 775 miljoner människor i världen kan inte läsa en bok eller skriva sitt namn. Majoriteten av dessa är kvinnor.

–          Att över en miljon barn i världen har frihetsberövats. Sex år efter folkmorden i Rwanda satt fortfarande 4 454 barn fängslade, i väntan på en lösning av deras fall. Mer än 450 av dessa barn hade blivit formellt friade från all medverkan i folkmorden.

–          att det finns omkring 100 miljoner gatubarn. Av dessa lever cirka 40 miljoner i Latinamerika, 25 till 30 miljoner i Asien och 10 miljoner i Afrika. Resterande barn lever i storstäder i Nordamerika och Europa.

De tio barnrättsprinciperna

  1. Ta ansvar för att respektera barnets rättigheter och förbinda sig till att främja        mänskliga      rättigheter för barn.
  2. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga          affärsförbindelser.
  3. Erbjuda anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft samt föräldrar och        vårdnadshavare.
  4. Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets                inrättningar.
  5. Se till att produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barnets rättigheter                genom dem.
  6. Använda marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barnets rättigheter.
  7. Respektera och främja barnets rättigheter i relation till miljön och till fastigheterna                      som             förvärvas och används.
  8. Respektera och främja barnets rättigheter i säkerhetsarrangemang.
  9. Bidra till att skydda barn som drabbats av olyckor.
  10. Stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barnets rättigheter.

När jag tar del av UNICEF:s statistik över hur barn i världen har det så infinner sig en frustration över hur mycket det finns att göra. Men om vi alla gör någonting så förändras nog världen ändå.