Att en gravid kvinna i slöja blir misshandlad av en man är lika illavarslande som att en kvinna i   2013-08-21 09.23.10kort kjol och urringat blir attackerad på tunnelbanan! Kvinnor som väljer att bryta en norm i samhället tex  kasta eller ta på en slöja, bära kort eller lång kjol utsätts och har alltid utsatts för ett tryck från familj eller samhälle. Kvinnor tvingas förhålla sig till de normer som är accepterade i just det samhälle, familj eller kultur som hon lever i och där kan slöja eller kort kjol ingå eller inte. Kvinnorna (och även männen ) gör ”fria val” som individer men det sker oftast inom den ram, struktur och norm som är möjlig just då. (Jämför med kvinnors/ mäns uttag av föräldraledighet där individer gör frivilliga val men där valen ser likadana ut!)

Att män misshandlar, trakasserar eller kommer med sexuella förslag till kvinnor på allmänna platser borde uppröra mer än att det handlar om islamofobi.  För i grunden finns ett större problem än kvinnans rätt att klä sig; den rätt som män tar sig att utöva makt!

Men, Vad kvinnor och män sätter på huvudet är en sak och kanske borde vi istället prata mycket mer om en annan dimension; att i demokratiska samhällen som präglas av tolerans och respekt och där jämställdhet och mångfald är levande, är innovationen hög, idérikedomen god och lönsamheten ökar.

Mångfald är bättre än enfald!