Mångfaldsspelet. Ett diskussionsspel om värderingar, föreställningar och fördomar. logo E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB LÄS MER

Mångfaldsspelet –
Ett diskussionsspel om värderingar, föreställningar och fördomar

Mångfaldsspelet finns på svenska eller engelska och är ett roligt sätt och ett bra verktyg i arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Korten presenterar ett antal påståenden som är väl lämpade att diskutera i mindre grupper med max fem deltagare. Påståendena kan handla om till exempel könstereotyper, HBTQ eller ålder, en del är kopplade till ren faktakunskap, medan andra saknar givna svar eller är mer av etiska dilemman. Deltagarna får möjlighet att föra en dialog, testa sina tankar och lära av andra. Spelet är inte bara ett effektivt verktyg utan både lärorikt, spännande och kul!

Prislista

1 st spel kostar 500:-
2 st spel 600:-
Därefter 300:- för varje påföljande spel.
För 10 spel eller fler begär offert.

Moms tillkommer. Frakt ingår.

  För- och efternamn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

   

  Antal (obligatorisk)

  Fakturaadress (obligatorisk)

  Faktura Postadress, Ort (obligatorisk)

  Leveransadress (obligatorisk)

  Leverans Postadress, Ort (obligatorisk)

  Klicka här för spelregler (pdf 140 kb)
  10 tips till dig som vill leva jämställt men inte vet hur

  10 tips till dig som vill leva jämställt men inte vet hur

  En bok för dig som tampas med småbarnslivet och vill
  få livet att gå ihop.

  10 handfasta tips hur du kan organisera ditt liv.

  Pris 116: exkl moms och porto.

   För- och efternamn (obligatorisk)

   E-post (obligatorisk)

   Antal (obligatorisk)

   Fakturaadress (obligatorisk)

   Faktura Postadress, Ort (obligatorisk)

   Leveransadress (obligatorisk)

   Leverans Postadress, Ort (obligatorisk)

   Att skapa hållbara företag & organisationer

   Den här handboken riktar sig till alla företag och organisationer som vill börja arbeta med jämställdhet på ett mer långsiktigt och hållbart sätt. Strategin heter ”gendermainstreaming” jämställdhetsintegrering och handlar om att integrera jämställdhet i verksamhetens alla delar. Istället för att sidoordna arbetet hamnar det i huvudfåran.

   Boken tar upp hur du på ett enkelt sätt kan gå från teori till praktik och behandlar områden som bakgrunden till jämställdhetsintegrering, Agenda 2030, CEMR, Regleringsbrev, CSR arbete, ledningssystem, checklistor och hur du kan göra en jämställdhetsanalys. Nyckelorden för att lyckas är genom kunskap, styrning och metod.

   Boken kostar 116:- exklusive moms. Frakt tillkommer. Vill du beställa fler, begär en offert.

    För- och efternamn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Antal (obligatorisk)

    Fakturaadress (obligatorisk)

    Faktura Postadress, Ort (obligatorisk)

    Leveransadress (obligatorisk)

    Leverans Postadress, Ort (obligatorisk)

    Jämställdhetsboken – från teori till praktik

    Boken handlar om jämställdhet som mål och innehåller allt från definitioner av begrepp, den historiska utvecklingen, statistik och analyser, lagstiftning till praktiska exempel. Boken redogör för ett antal metoder, strategier och tar upp såväl hinder som möjligheter. Boken fungerar utmärkt för den som snabbt vill sätta sig in i ämnesområdet jämställdhet.

    Ann-Katrine Roth, eget förlag, ca. pris 300:- exkl. moms.

     För- och efternamn (obligatorisk)

     E-post (obligatorisk)

     Antal (obligatorisk)

     Fakturaadress (obligatorisk)

     Faktura Postadress, Ort (obligatorisk)

     Leveransadress (obligatorisk)

     Leverans Postadress, Ort (obligatorisk)

     Mångfaldsboken – från teori till praktik

     Boken handlar om mångfald och hur man går från teori till praktisk handling. Den utgår från den svenska diskriminerings­lagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2009, internationella konventioner och EG-rätt. Mångfaldsboken tar bl.a. upp frågeställningar om mångfaldsarbete är fråga om lönsamhet eller rättvisa, hur man kan ta vara på mångfalden, om kvalitetssäkring av likabehandling kan minska risken för diskriminering, om kvotering är tillåten och vad en mångfaldsplan ska innehålla. Här finns tips, konkreta verktyg och praktiska exempel för arbetet att genomföra mångfald.

     Ann-Katrine Roth, eget förlag ca. pris 300:- exkl. moms

      För- och efternamn (obligatorisk)

      E-post (obligatorisk)

      Antal (obligatorisk)

      Fakturaadress (obligatorisk)

      Faktura Postadress, Ort (obligatorisk)

      Leveransadress (obligatorisk)

      Leverans Postadress, Ort (obligatorisk)