Testa ditt företag

Testa ditt företag

Hur jämställda och inkluderande är ni?

1. Har ledningsgruppen på ditt företag en jämn könsfördelning 40/60?

 
 

2. Ingår i ledningsgruppen minst en person med annan bakgrund än svensk?

 
 

3. Ingår i ledningsgruppen minst en person som är Yngre än 35 år?

 
 

4. Ingår i ledningsgruppen minst en person som är äldre än 60 år?

 
 

5. Har ni en värdegrund som är kopplad till social hållbarhet; jämlikhet, jämställdhet och mångfald?

 
 

6. Har ni en plan för hur ni ska arbeta med social hållbarhet och inkludering?

 
 

7. Har ni ett utvecklingsprogram för ledare/chefer? Om ja, genomsyras det av jämställdhet, mångfald och inkludering?

 
 

8. Har alla medarbetare fått utbildning och kunskaper inom området social hållbarhet; jämställdhet, mångfald och inkludering?

 
 

9. Gör ditt företag/organisation återkommande medarbetarenkäter? Om svaret är ja, genomsyras enkäten av social hållbarhet?

 
 

10. Visar din närmaste chef i handling att social hållbarhet, jämställdhet, mångfald och inkludering är viktiga frågor?

 
 

11. Upplever du att din närmaste chef skapar delaktighet på din arbetsplats?

 
 

12. Mäter ni social hållbarhet; jämlikhet, jämställdhet, mångfald och inkludering?

 
 

13. Har ni en plan för tillgänglighet?

 
 

14. Har ni kvalitetssäkrat era processer inom olika delar av verksamheten tex rekrytering, beslut, bidrag?

 
 

15. Hälsar ni på varandra, t.ex. säger hej på morgonen?

 
 

Question 1 of 15