Workshoppar & utbildning logo E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB

Alla utbildningar bygger på att deltagarna är aktiva och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. För hög kvalitet rekommenderas max 20 deltagare per grupp och max 8 deltagare på de digitala utbildningarna. Här nedan följer några förslag på utbildningsområden.

 • Diskriminerings- och arbetsmiljölagen
 • Agenda 2030 och social hållbarhet
 • CSRD och nya EU direktiv
 • Inkludering, arbetsplats och kultur
 • Jämställdhet, mångfald och diversifiering
 • Jämställdhetsintegrering
 • Definitioner av begrepp
 • Varför, hur och vad?
 • Fakta och forskning
 • Fördomar och andra hinder
 • Strategi, metod och verktyg
 • 10 Fallgropar och Floskeltoppen
 • #metoo – härskartekniker och kränkande särbehandling
 • Lönediskriminering och kartläggning
 • Ledarskap och genus
 • Psykologisk trygghet
 • Feed back, roll och person

Konsulting

E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB har lång erfarenhet av att stötta organisationer och företag i sitt utvecklings- och förbättringsarbete. Konsultrollen innebär att utifrån kundens specifika behov ge kvalificerade råd, fungera som bollplank eller på annat sätt ge stöd i den pågående processen. Stödet kan handla om att genom nulägesanalyser eller kartläggningar identifiera förbättringsområden och ta fram mätbara mål, stötta implementering av målen och hjälpa till med utvärdering av arbetet.

Här följer några förslag på områden:

 • Genomgång av Strategier, policies och handlingsplaner
 • Affärsstrategiska frågor som till exempel hur social hållbarhet, jämställdhet och mångfald kan integreras i kund- affärs- och verksamhetsutveckling
 • Nulägesanalys, kartläggning, intervjuer och handlingsplaner
 • Utarbetande av enkäter, riktlinjer och checklistor
 • Nyckeltal, indikatorer för social hållbarhet
 • Lönekartläggning
 • Kvalitetssäkring av processer till exempel rekryteringsprocessen
 • Coachning av chefer
 • Stöd för jämställdhetsintegrering

WORKSHOPPAR OCH UTBILDNINGAR

E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB arbetar processinriktat och erbjuder workshoppar, utbildningar, seminarier och dialoger inom områden som till exempel diskrimineringslagen, Agenda 2030, social hållbarhet, jämställdhet, mångfald, inkludering och arbetsmiljö. Innehållet skräddarsys efter varje arbetsplats intresse och behov.

KONSULTING OCH STÖD I UTVECKLINGSARBETE

Vi har lång erfarenhet av att coacha såväl individer som företag och organisationer i deras utvecklingsarbete. Utifrån kundens specifika behov ger vi kvalificerade råd, fungerar som bollplank eller på annat sätt ger stöd i den pågående processen. Ett sätt att ge stöd är att genom nulägesanalyser och kartläggningar identifiera förbättringsområden, sätta upp konkreta mål i en handlingsplan och se till att arbetet går i önskvärd riktning.