Podd, ett samtal om social hållbarhet på Volvo i skövde

Ett samtal på Volvo i Skövde om hållbarhet, om miljön, planeten och social hållbarhet. I samtalet deltar Ann-katrine Roth, Konsult, Andrea Ekström people and culture, Rikard Lundberg, platschef, Mikael Johansson, teknikorganisationen och Malin Hanö Hagström, kvalitet, miljö och vps ansvarig. Samtalet rör bland annat frågor om varför inkludering är viktigt att arbeta med, ledarskapets betydelse och vad som hindrar inkludering. Rekrytering är en viktig fråga som behöver diskuteras liksom att processer generellt behöver utsättas för riskanalyser ur ett genderperspektiv.

Video, Volvo – Mångfald och inkludering del 1

Andrea Ekström, People and Culture och Ann-katrine Roth, Konsult, definierar begrepp som jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering.

Video, Volvo – Mångfald och inkludering del 2

Fredrik Johansson Hägg, ansvarig för motorrevision och Ann-katrine Roth, konsult definierar begrepp som assimilering, integrering, inkludering och vad det betyder för vår arbetsplats. Hur blir man assimilerad på en arbetsplats?

Video, Volvo – Mångfald och inkludering del 3

Andreas Johansson, avdelningschef HDE 16 montering och Ann-katrine Roth, konsult, definierar begrepp som inkludering och hur vi mäter inkludering?

Video, Volvo – Mångfald och inkludering del 4

Rikard Lundberg, platschef och Ann-katrine Roth, konsult. Hur kan jag bidra till en inkluderande arbetsplats? Hur kan jag jobba med mig själv?