Vi hade just slagit oss ner på terrassen, svalt den första tuggan av det kallskurna och smakat på rosén när den välbekanta frågan dök upp – Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan? Det beror nog på vem du frågar, svarar jag. Ålder, kön, etnicitet och socioekonomisk tillhörighet är bara några exempel på att frågan är komplex. Men om vi pratar om Sveriges jämställdhetspolitiska mål som Sveriges alla partier är överens om, tror jag svaret är ganska enkelt:

– En lag om kvotering så att även näringslivet blir mer jämställt.

( Jämställdhetspolitiskt Mål: En jämn fördelning av makt och inflytande.)

– En lag om rätt till heltid, det vill säga att kommuner och landsting utrotar den ofrivilliga deltiden så att framför allt kvinnor kan leva på sin lön.

(Jämställdhetspolitiskt Mål: Ekonomisk jämställdhet att kunna leva på sin lön och ekonomisk självständighet livet ut)

– En kvoterad föräldraledighet så att barn får tillgång till båda sina föräldrar.

(Jämställdhetspolitiskt Mål: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet)

– Skärpt lagstiftning inom områden som rör våldtäkt, kvinnofrid mm.

(Jämställdhetspolitiskt Mål: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra)

Men kanske finns det också en annan fråga som vi alla borde grunna på: tycker jag innerst inne att jämställdhet är en viktig fråga och vad är jag i sådana fall beredd att göra själv? Det finns med andra ord två dimensioner; den strukturella, som kan förändras genom politiken och lagstiftning och den individuella, där jag som individ förändrar mitt sätt att göra.

Kvinnor vill ha lika lön, bli tagna på allvar och inte betraktas som sexobjekt, är fortfarande kvar i ”husmorsgöromålen” med hembakta bullar, vårda frisk man i hemmet och curla sina pojkar. Män förutsätts försörja familjen, bli lyssnade på och ta i där det behövs med lite manskraft. Att vara kvinna idag är att vara tillräckligt ”följsam” och kvinnor får gärna arbeta men inte så mycket att det inkräktar på familjens behov, kvinnor får gärna göra karriär men de måste förbli ”kvinnor”. – Varken kvinnor eller män gillar ju kvinnor som blir som män…… (citat från VD som tycker det är svårt att hitta rätt kvinnor…) och kvinnor vill ha män, riktiga män.

Så när ni smuttar på nästa glas rosé och är oense om vem som ska tända grillen, fundera då på:

1) Är jämställdhet viktig för mig? Om svaret är ja, gå vidare till fråga 2.

2) Vem och vilket parti ska jag då rösta på i nästa val?

3) Vad kan jag göra för att skapa förutsättningar för jämställdhet?

Med hopp om en solig och varm sommar med många bra diskussioner!