Ett välbeprövat grepp är att utlokalisera myndigheter för att få hela Sverige att leva. Bolagsverket flyttades till exempel till Sundsvall och Jordbruksverket till Jönköping i syfte att skapa nya jobb. Frågan är om en utlokalisering av DO till Tensta leder till att fler just i det här området kommer i arbete eller är det som integrationsministern skriver, signalvärdet som är viktigast?

Vilken osis att det var just DO som stod på tur! Tänk om det hade varit Riksrevisionen, SCB eller Arbetsgivarverket? Hade förslaget ens kommit upp? Det är bra tänkt, men kanske behövs andra saker; mer resurser till skolan, fritis och kanske en upprustning av de nedslitna 70-talsområdena, inte vet jag, men varför inte börja med att fråga dem som bor där?

Inflytande, demokrati och en känsla av makt över sitt eget liv är en av de viktigaste drivkrafterna för att vi ska engagera oss och vilja förändra våra liv eller arbeten. Delaktighet är kanske den viktigaste framgångsfaktorn vid förändringsarbete som till exempel jämställdhet men det är alltid ledningen som måste visa vägen. Det hade varit mer smakfullt om någon annan myndighet än DO tvingats flytta!