Jämställdhetsquiz. Testa dina kunskaper

Testa dina kunskaper. 15 frågor om jämställdhet. Svaren bygger på statistik från SCB, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Medlingsinstitutet, UHÄ och Albright.

1. Vilket år infördes individuell beskattning i Sverige?

 
 
 
 

2. Hur stor del av föräldraledigheten tar papporna ut?

 
 
 
 

3. När blev alla yrken i Sverige öppna för både kvinnor och män?

 
 
 
 

4. Vilket år tilläts preventivmedel i Sverige?

 
 
 
 

5. Vilket år fick vi i Sverige vår första diskrimineringslag, jämställdhetslagen?

 
 
 
 

6. Hur många procent av Sveriges totala antal chefer är kvinnor?

 
 
 
 

7. Vilket år infördes en lag om förbud mot köp av sexuella tjänster?

 
 
 
 

8. Hur stor är den oförklarade löneskillnaden i Sverige mellan kvinnor och män?

 
 
 
 

9. Hur många kvinnor respektive män ut examinerades år 2023 från högskola och universitet?

 
 
 
 

10. Hur många procent män var år 2023 VD i ett börsnoterat företag?

 
 
 
 

11. Under år 2023 investerades över 11 miljarder i svenska startup bolag. Hur stor del av pengarna gick till kvinnorna?

 
 
 
 

12. Vilket år blev lagen om total försvarsplikt och värnplikt könsneutral, det vill säga att både kvinnor och män ska göra värnplikt?

 
 
 
 

13. Hur stor andel av den privata skogen ägs av män?

 
 
 
 

14. Vilket år kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet?

 
 
 
 

15. Hur många procent män arbetar inom förskolan?

 
 
 
 

Question 1 of 15