Globalquiz. Testa dina kunskaper.

15 frågor om jämställdhet och mångfald globalt. Svaren bygger på fakta och statistik från Världsbanken, FN, Gapminder, International Labour Organisation, SCB, Ekonomifakta, IPU Parline.

1. I genomsnitt världen över har 30-åriga män gått 10 år i skola. Hur många år tror du att 30-åriga kvinnor har gått i skolan?

 
 
 
 

2. Kvinnors obetalda arbete ligger till grund för de stora vinsterna andra gör. Hur mycket är det totala ekonomiska värdet av kvinnors obetalda hushålls- och omsorgsarbete per år?

 
 
 
 

3. Hur många procent av alla ettåringar idag är vaccinerade mot någon sjukdom?

 
 
 
 

4. I Kina aborterar blivande föräldrar systematiskt bort flickfoster då det anses bättre att få en son. Hur många fler flickor och kvinnor hade det funnits i Kina idag om födelsetalet mellan flickor och pojkar hade varit normal?

 
 
 
 

5. Idag finns det 2 miljarder barn (0-15 år) i världen. Hur många barn förutspår Förenta Nationernas experter att det kommer att finnas år 2100?

 
 
 
 

6. I USA är 19 % av ”karriärsmän” barnlösa. Hur många procent av ”karriärskvinnor” tror du är barnlösa

 
 
 
 

7. Hur lång är medellivslängden för världens befolkning idag?

 
 
 
 

8. I arbetsför ålder arbetar i Sverige 80,1% av männen och 76,6% av kvinnorna. Hur många kvinnor tror du arbetar utanför hemmet i Iran?

 
 
 
 

9. Hur många personer i världen lever på mindre än 10 kronor om dagen?

 
 
 
 

10. Hur många gånger större risk är det för gravida kvinnor på kontinenten Afrika att dö från komplikationer än i Västeuropa

 
 
 
 

11. Hur stor andel mandat i världens alla parlament har kvinnor totalt?

 
 
 
 

12. Hur stor andel av företagen på listan Fortune 500 companies har en kvinna som VD?

 
 
 
 

13. Idag bor 7.7 miljarder människor på Jorden. 2050 förväntas världens befolkning ha ökat till 9.7 miljarder. Hur stor del av populationsökningen fram till 2050 kommer att ske i utvecklingsländer?

 
 
 
 

14. Sverige ligger på sjunde plats i rankningen av högst andel kvinnor i parlament i världen. Kuba, Bolivia, Förenta Arabemiraten, Mexiko och Nicaragua ligger före, men vilket land ligger absolut först?

 
 
 
 

15. Kvinnor utgör idag två tredjedelar av jordens analfabeter. Hur många är analfabeter totalt i världen?

 
 
 
 

Question 1 of 15