Quiz om jämställdhet och mångfald (på svenska och engelska)

Euroqualitys eget jämställdhets quiz här.

Think you know your facts on violence against women?

Unicefs quiz

Nikks quiz

Genderprinciples

16personalities. Vem är du? – Testa din personlighet

Upptäck dina fördomar (jämställdhet ochmångfald)

Nu kan du testa dina fördomar  själv!