E(uro)quality Jämställdhetskonsult AB arbetar processinriktat och erbjuder utbildningar, seminarier, workshops inom området jämställdhet, mångfald och CSR. Innehållet skräddarsys efter varje arbetsplats intresse och behov. Har lång erfarenhet av att stödja organisationer och företag i sitt utvecklings- och förändringsarbete. Konsultrollen innebär att utifrån kundens specifika behov ge kvalificerade råd, fungera som bollplank eller på annat sätt stödja den pågående processen.

Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings- och

kvalitetshöjande arbete som kan leda till ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Men arbetet handlar också om att skapa förutsättningar för demokrati, rättvisa mellan individer och grupper samt att följa lagar och avtal!

Företag, organisationer och samhällen som lyckas skapa ett inkluderande klimat som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt och där individers olika kunskaper och erfarenheter uppskattas, värdesätts och tas tillvara har stora chanser att bli framgångsrika.