Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings- och kvalitetshöjande arbete som kan leda till ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Men arbetet handlar också om att skapa förutsättningar för demokrati, rättvisa mellan individer och grupper samt att följa lagar och avtal!

Företag, organisationer och samhällen som lyckas skapa ett inkluderande klimat som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt och där individers olika kunskaper och erfarenheter uppskattas, värdesätts och tas tillvara har stora chanser att bli framgångsrika.