Workshoppar, seminarier, föreläsningar och dialoger om social hållbarhet, jämställdhet, mångfald och inkludering

E(uro)quality Jämställdhetskonsult AB arbetar processinriktat och erbjuder workshoppar, seminarier, föreläsningar och dialoger inom området social hållbarhet, jämställdhet, mångfald och inkludering. Innehållet skräddarsys efter varje arbetsplats, intresse och behov.

Förslag på innehåll

 • Att skapa hållbara företag och organisationer
 • Hur skapar vi en inkluderande arbetsplats?
 • Jämställdhet och mångfald, en fråga om lönsamhet
 • Att gå från ord till handling, verktyg och metoder
 • Jämställdhetsintegrering, hur kan jämställdhet bli en naturlig del av vår verksamhet
 • Inkluderande ledarskap
 • Agenda 2030 och ÅRL
 • Diskrimineringslagen samt planarbete
 • Efter # metoo – Att motverka kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier; mål, handlingsplan och rutiner

Konsulting jämställdhet och mångfald

E(uro)quality Jämställdhetskonsult AB har lång erfarenhet av att stödja organisationer och företag i sitt utvecklingsarbete och transformering. Konsult rollen innebär att utifrån kundens specifika behov ge kvalificerade råd, fungera som bollplank eller på annat sätt stödja den pågående processen.

Stödet kan handla om

 • Strategier, värdegrund och policy för jämställdhet och mångfald
 • Nulägesanalyser, rapporter och utvärderingar
 • Affärsstrategiska frågor som till exempel hur jämställdhet och mångfald kan integreras i kund- affärs- och verksamhetsutveckling
 • Nyckeltal, indikatorer och att mäta mångfald
 • Utarbetande av enkäter, checklistor mm
 • Coaching av chefer, medarbetare, nyckelpersoner

Aktuella utbildningar

Frukostseminarium om ledarskap, genus och inkludering tillsammans med Sandahl Partners.

Dag: 4 mars
Tid:  8-10
Lokal : epicenter, Mästersamuelsgatan 36, anmälan till
ann-katrine.roth@euroquality.se

FÖRDJUPNINGSUTBILDNING dialogseminarier inom SOCIAL HÅLLBARHET.

Nästa tillfälle 2 april : funktionsnedsättning och variationer