Snabbt, roligt och effektivt

  • Med hjälp av mentometrar hjälper vi dig att mäta mångfalden i ditt företag/ organisation
  • Under en dag går vi direkt från kartläggning till praktisk handling genom att analysera resultat och sätta igång ett förändringsarbete med stor delaktighet
  • Vi utgår från de frågor som du vill ha svar på i just ditt företag/organisation och uppfyller samtidigt diskrimineringslagens krav

Det förväntade resultatet är

  • Kartläggning, utbildning och delaktighet på samma gång
  • En organisatorisk baslinjemätning för att se hur åtgärder påverkar nuläge
  • En bra start och underlag för ett processinriktat arbete
  • Möjlighet till kommunikation av vad som redan görs i organisationen och vägar framåt/nästa steg

Vill du ha mer information