En grundläggande och återkommande fråga är hur vi kan lyckas i vårt arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering?

Jämställdhet, mångfald och inkludering är ett förbättringsarbete som kräver uthållighet och systematik. Nyckelorden för att lyckas är: ledning, styrning och metod.

För att nå ett gott resultat krävs:

  • Förankring – att ledningen aktivt stöttar processen och att medarbetare är involverade
  • Kunskaper och medvetenhet
  • Kartläggning, analys, riskbedömning och mätbara mål
  • Integrering och implementering
  • Uppföljning och utvärdering, nyckeltal och indikatorer

processbild….

Är du nyfiken på hur vi kan sätta igång arbetet?