Testa dig själv på jämställdhet och mångfald!

Här kan du ladda ner eller skriva ut två pdf filer, en där du tar tempen på dina värderingar och en tidsstudie som synliggör hur arbetet fördelas inom en familj.

Testa dina fördomar

Enkäten består av ett antal värderingar och påståenden som du ska ta ställning till. Några har visat sig vara provocerande, andra ganska självklara. Svaren kan ligga till grund för en diskussion om jämställdhet och mångfald på din arbetsplats.

pdf-filen “Testa dina fördomar “ (188 kb)

Tidsstudie

Den syftar till att synliggöra hur betalt och obetalt arbete fördelas inom en familj under tex en vecka. Upplever du att ni utför lika mycket av det obetalda arbetet? Säger du att du lever i ett jämställt förhållande där vi delar på allt? Tycker du att jämställdhet i praktiken är viktig? Kolla själv hur fördelningen ser ut!

pdf-filen “Tidsstudie av betalt/obetalt arbete per vecka” (674 kb)