Arbetsmaterial inom jämställdhet och mångfald

Följande arbetsmaterial finns: Böcker Mångfaldsspel och kort Enkäter Böcker Jämställdhetsboken – från teori till praktik Ann-Katrine Roth, Norstedts juridik, NY! 3:e uppl september 2011! klicka här Mångfaldsboken – från teori till praktik Ann-Katrine Roth, Norstedts juridik, 2.a uppl, 2007 klicka här Det lönsamma mångfaldsarbetet – att gå från ord till handling Ann-Katrine Roth, Thomson fakta AB, 2007 Klicka här

Jämställdhetsboken – Från teori till praktik Boken handlar om jämställdhet som mål och innehåller allt från definitioner av begrepp, den historiska utvecklingen, statistik och analyser, lagstiftning till praktiska exempel. Boken redogör för ett antal metoder, strategier och tar upp såväl hinder som möjligheter. Boken fungerar utmärkt för den som snabbt vill sätta sig in i ämnesområdet jämställdhet. Ann-Katrine Roth, Norstedts juridik ca. pris 429:- exkl. moms Best. nr 978-913911099-6 Ladda ner beställningsformulär här!

Beställ Jämställdhetsboken Antal Fakturaadress Postadress, Ort Leveransadress Postadress, Ort För- och efternamn E-post
Mångfaldsboken – från teori till praktik Boken handlar om mångfald och hur man går från teori till praktisk handling. Den utgår från den svenska diskrimineringslagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2009, internationella konventioner och EG-rätt. Mångfaldsboken tar bl.a. upp frågeställningar om mångfaldsarbete är fråga om lönsamhet eller rättvisa, hur man kan ta vara på mångfalden, om kvalitetssäkring av likabehandling kan minska risken för diskriminering, om kvotering är tillåten och vad en mångfaldsplan ska innehålla. Här finns tips, konkreta verktyg och praktiska exempel för arbetet att genomföra mångfald. Ann-Katrine Roth, Norstedts juridik ca. pris 390:- exkl. moms Best. nr 978-913910960-0 Ladda ner beställningsformulär här!

Beställ Mångfaldsboken Antal Fakturaadress Postadress, Ort Leveransadress Postadress, Ort För- och efternamn E-post
Det lönsamma mångfaldsarbetet – att gå från ord till handling All forskning visar att företag och organisationer tjänar på att arbeta med jämställdhet och mångfald om förutsättningarna är tydliga; det handlar om kunskap, styrning och metod. Nu är det hög tid att visa hur dessa vinster kan skapa mervärde för brukare och kunder, men också för de medarbetare vars kompetens inte alltid används. Boken visar hur det är möjligt att gå från juridik till praktik Författare: Ann-Katrine Roth Förlag: Thomson Fakta AB Omfång: ca 140 sidor Utgivningsår: 2007 Upplaga: 1 ISBN-Nr: 978-91-7610-271-8 249 kr Du kan beställa den via www.thomsonfakta.se

Beställ Det lönsamma mångfaldsarbetet – att gå från ord till handling Antal Fakturaadress Postadress, Ort Leveransadress Postadress, Ort För- och efternamn E-post

Verktyg…

Mångfaldsspelet Mångfaldsspelet är ett kortspel för dig som tycker om att diskutera. Det här kortspelet är ett verktyg som kan användas på din arbetsplats och är en utveckling av frågeformuläret Testa dina fördomar Korten presenterar ett antal påståenden som är väl lämpade att diskutera i mindre grupper med max fem deltagare. Påståendena kan handla om tex könsroller, HBT eller ålder, en del är kopplade till ren faktakunskap, medan andra saknar givna svar eller är mer av etiska dilemman. Pris: 1 spel 500:-/st 2-20 spel eller fler 300:-/st För fler spel än 20 st, begär offert. Moms och porto tillkommer. Klicka här om du vill beställa.

Beställ Mångfaldsspelet Antal Fakturaadress Postadress, Ort Leveransadress Postadress, Ort För- och efternamn E-post

Klicka här för spelregler. (pdf 140 kb)

Vykort Tre frågor – en metod att arbeta med jämställdhet och mångfald Klicka här för pdf-filen (674 kb) Kort tidsstudie av betalt/obetalt arbete – kartläggning av en vanlig vecka/bygger på heteroperspektiv Klicka här för pdf-filen (514 kb) Medarbetarenkät Medarbetarenkäten är tänkt att fungera som ett underlag för en likabehandlingsplan, för att främja mångfald och förhindra diskriminering. Enkäten tar ett grepp om alla diskrimineringsgrunder enligt lagstiftningen (även ålder) och syftar till att kartlägga nuläget. På små arbetsplatser där individer går att identifiera utifrån tex kön bör givetvis redovisning ske i mer generella termer. Den är tänkt att ge inspiration och ideér om fortsatt förbättringsarbete. Klicka här för pdf-filen “Medarbetarenkät, jämställdhet och mångfald” (292 kb) Lagtexter Diskrimineringslag; Läs mer (pdf 119 kb) Regeringens proposition2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering Läs mer (pdf 2400kb)