(Svenska) Välkommen till den första bloggen den kommer att handla om mänskliga rättigheter och vad just du kan göra för demokratin.