Välkommen till den första bloggen den kommer att handla om mänskliga rättigheter och vad just du kan göra för demokratin.

FN dagen väcker starka känslor! På FN dagen den 24 oktober var jag i Piteå kommun och pratade om mänskliga rättigheter, mångfaldsfrågor, fördomar, varför vi ska arbeta med mångfald och hur vi kan gå från teori till praktik. Som luttrad utbildare vet jag att det alltid finns människor i rummet som inte delar  demokratiska värderingar [...]