Ann-Katrine Roth är jurist, konsult och författare och startade företaget E(uro)QUALITY – Jämställdhetskonsult AB år 1993 med den nya affärsidén att jämställdhet är en fråga om lönsamhet. Idag arbetar företaget med jämställdhet, mångfald, inkludering och hållbarhet och är bland annat certifierad för hållbarhetsredovisning enligt GRI 4.

Ann-Katrine Roth har bland annat utarbetat det populära verktyget och spelet, ”Mångfaldsspelet”, myntat uttrycket ”män väljer män”, gett upphov till yrkestiteln ”jämställdhetskonsult, medverkat som programledare i Jobba Jämt, skrivit böcker, tagit fram verktyg för det praktiska arbetet, ledningssystemet EQ 2000 med mera.

Kunderna stora som små återfinns inom alla typer av branscher och är jämnt fördelade mellan privat och offentlig sektor. Det som förenar dem är dock en tro på att inkludering föder framgång.