Utbildning, seminarier, workshop jämställdhet och mångfald

E(uro)quality Jämställdhetskonsult AB arbetar processinriktat och erbjuder utbildningar, seminarier, workshops inom området jämställdhet, mångfald och CSR. Innehållet skräddarsys efter varje arbetsplats intresse och behov.

Förslag på innehåll

 • Attityder, värderingar och normkritik, hur skapar vi en inkluderande arbetsplats?
 • Varför jämställdhet och mångfald? lönsamhet en av många drivkrafter….
 • Att gå från ord till handling, verktyg och metoder
 • Jämställdhetsintegrering, hur kan jämställdhet bli en naturlig del av vår verksamhet
 • Att leda och skapa förutsättningar för jämställdhet och mångfald
 • De tio fallgroparna eller hur lyckas vi nå resultat?
 • Mänskliga rättigheter; FN:s konventioner & EU-rätt
 • Diskrimineringslagen samt planarbete
 • Att motverka kränkande särbehandling , mobbning och trakasserier; mål, handlingsplan och rutiner
 • CSR, att ta ansvar för mer än miljön

Konsulting jämställdhet och mångfald

E(uro)quality Jämställdhetskonsult AB har lång erfarenhet av att stödja organisationer och företag i sitt utvecklings- och förändringsarbete. Konsult rollen innebär att utifrån kundens specifika behov ge kvalificerade råd, fungera som bollplank eller på annat sätt stödja den pågående processen.

Stödet kan handla om

 • Strategier, värdegrund och policy för jämställdhet och mångfald
 • Nulägesanalyser, rapporter och utvärderingar
 • Affärsstrategiska frågor som till exempel hur jämställdhet och mångfald kan integreras i kund- affärs- och verksamhetsutveckling
 • Nyckeltal, indikatorer och att mäta mångfald
 • Utarbetande av enkäter, checklistor mm
 • Coaching av chefer, medarbetare, nyckelpersoner

 

Aktuella utbildningar i samarbete med Sveriges HR Förening