Jämställdhet och mångfald är en förändringsprocess som kräver ett strukturellt stöd i företaget eller organisationen. Delaktighet ökar möjligheterna att bli framgångsrik.

Ledningens beslut och förankring är det första steget som därefter behöver följas upp med formuleringar kring värdegrund och varför arbetet ska genomföras. Kunskaper och utbildning av framförallt chefer och nyckelpersoner underlättar processen och genom att kartlägga, analysera och att sätta upp mätbara mål förs arbetet framåt.

Genomförandefasen kan ibland vara lång och bör innehålla både integrering och kvalitetssäkring av processer. Detta för att arbetet på sikt ska bli en naturlig del av verksamheten. Uppföljning där chefer och ledare redovisar resultat bör ske genom årsbokslut, verksamhetsbeskrivningar eller genom annan styrning.