Ann-Katrine Roth startade företaget år 1993 med den nya affärsidén att jämställdhet ger goda ekonomiska effekter! Kunderna stora som små återfinns inom alla typer av branscher och är jämnt fördelade mellan privat och offentlig sektor. Det som förenar dem är dock en tro på att jämställdhet och mångfald föder framgång. Bland kunderna finns företag, kommuner, landsting, myndigheter, fackliga organisationer och utbildningsföretag.

Ann-Katrine Roth är jurist, konsult och författare och startade företaget E(uro)QUALITY – Jämställdhetskonsult AB år 1993. Idag arbetar Ann-Katrine också med mångfald utifrån ett

lönsamhetsperspektiv och har breddat verksamheten med CSR frågor (företagens samhällsansvar) genom företaget Corporate Responsibility i Sverige AB, (www.corporateresponsibility.se) Är certifierad för hållbarhetsredovisning enligt GRI 4. Arbetar nationellt och internationellt med utbildning, utveckling och stöd i förändringsarbete bland annat för organisationen ICLD som mentor i projekt för hållbarhet och lokal demokrati med ett genderperspektiv.

Ann-Katrine Roth har tidigare arbetat inom bank- och finansbolag, JämO och Stockholms Universitet, juridiska institutionen, där hon tidigare har undervisat i ämnet likabehandling och ickediskriminering.

Ann-Katrine har medverkat som programledare i SVT:s program ”Jobba Jämt” våren 2006 och har myntat ”män väljer män” samt gett upphov till yrkestiteln ” jämställdhetskonsult”. Hon har skrivit böcker, utvecklat spel, tagit fram videomaterial, verktyg och metoder inom området jämställdhet och mångfald.

Hon har tidigare varit ordförande för nätverket för jämställdhet, JA-föreningen och innehaft styrelseuppdrag samt suttit i Sveriges HR föreningens expertpanel och besvarat frågor om jämställdhet och mångfald. Har fungerat som mentor inom ett antal olika projekt både nationellt och internationellt.